Planowany harmonogram szkoleń (temat: wypełnianie CIT-8) dedykowanych dla członkiń KGW z terenu powiatu proszowickiego.