Pompy – dofinansowanie

Gmina Pałecznica ogłasza nabór na wymianę starych kotłów węglowych na pompy ciepła centralnego ogrzewania w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest termomodernizacja budynku.

Działanie obejmuje demontaż i utylizację starego pieca i montaż na jego miejsce pompy ciepła centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie do pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania może wynosić maksymalnie do 14 000,00 zł.

Więcej informacji pod numerem tel. (41) 38 48 037 wew. 33
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć