Prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – Ankieta

Szanowni Państwo

Przypominamy, że Gmina Pałecznica rozpoczęła prace na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument pozwoli pozyskiwać środki europejskie na rzecz rewitalizacji społecznej, tj. poprawy warunków edukacji, dostępu do kultury, rekreacji, ale też poprawy sytuacji przedsiębiorców i pracowników. Środki europejskie na projekty mogą pozyskiwać nie tylko instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, ale również przedsiębiorcy. Aby konkretny projekt mógł zyskać wsparcie, konieczne jest umieszczenie go na liście zadań Gminnego Programu Rewitalizacji.

Państwa odpowiedzi na pytania z ankiety, pozwolą na lepsze dostosowanie działań do potrzeb. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w projektach rewitalizacyjnych.

Wypełnione ankiety możecie Państwo wysyłać na adres mailowy urzad@palecznica.pl lub składać w Urzędzie Gminy Pałecznica w pokoju nr 8 do dnia 10 stycznia 2017 r. W przypadku wysyłki drogą elektroniczną, prosimy o zatytułowanie maila „Rewitalizacja – przedsiębiorcy”.

Ankieta – Pałecznica – przedsiębiorcy (1)