Program Ograniczenia Niskiej Emisji

I n f o r m a c j a

 

Gmina Pałecznica  planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚiGW – do 31.03.2017 r.

 

Osoby chętne do udziału w Programie i wymianę systemu ogrzewania proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr. 8 w Urzędzie Gminy Pałecznica do 20.03.2017r.

 

Więcej informacji : Magdalena Kopeć  pok.nr 8. Tel: 41 38 48 037

 

 

Szczegóły projektu w załącznikach.

Załącznik: Regulamin Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego.