Stowarzyszenie „ProKoPaRa” zaprasza na konsultacje z doradcą pomagającym przy wypełnianiu wniosków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ,,ProKoPaRa” serdecznie zaprasza potencjalnych Beneficjentów na konsultacje z doradcą pomagającym przy wypełnianiu wniosków w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Harmonogram spotkań:

19.05.2014r Urząd Gminy Pałecznica – godz. 7.45-11.30

19.05.2014r Urząd Gminy Radziemice – godz. 12.00 – 15.30

20.05.2014r. Urząd Gminy i Miasta Proszowice – godz. 8.00-11.30

20.05.2014r.. GOK Koniusza – godz. 11.45-16.00