Promocja Gminy Pałecznica poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii

leader

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Promocja Gminy Pałecznica poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Promocja Gminy Pałecznica poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii

o projekcie:

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy oraz zarządzanie w sposób profesjonalny jej marką. To ogromna szansa na rozwój i podwyższenie jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyni się do działań które będą zmierzać w kierunku poszerzenia aktywności gospodarczej mieszkańców. Jej nowy wizerunek sprawi, by zainteresowanie nią wzrosło wśród inwestorów  jak  i turystów.  

W ramach realizacji projektu  zostaną opracowane i wykonane dwie publikacje: Album Gminy Pałecznica(500szt.) oraz Monografia Gminy Pałecznica (500 szt.). Tematem publikacji będzie Gmina Pałecznica, jej historia, walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne. Obydwie pozycje służyć będą  popularyzacji historii Gminy Pałecznica, w nowatorski sposób stworzą atrakcyjny wizerunek Gminy, umożliwią one mieszkańcom LGD łatwiejszy dostęp do źródeł dotyczących ich korzeni. Turyści zyskają ciekawe pozycję, które tworzyć będą profesjonalną markę jaką jest Gmina Pałecznica. Monografia zostanie wykonana w formacie C5 w oprawie miękkiej, liczyć będzie 100 stron. Album będzie mieć format C4 w oprawie twardej.