Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia:

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 03.01.2017 r.