Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia:

Opracowanie diagnozy dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programy Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia 03.11.2016 r.