Przedłużone stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopad 2022 r. do
godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP)
(Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP )
oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wprowadzenia stopnia alarmowego).Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla
służb, żeby były gotowe do działania.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim
z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest
wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel
ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych
informacji o planowanym zdarzeniu.
Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku
zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o
charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym
zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania
szczególnej czujności.