Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Przypominamy, że od dnia 04.01.2016 r. na terenie Gminy Pałecznica można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt zlokalizowany jest w Pałecznicy w Budynku Domu Kultury przy ul. Strażackiej 3 .

Godziny przyjmowania:  poniedziałki w godzinach  8:00-12:00

 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, OSOBACH UPRAWNIONYCH ORAZ SPOSOBACH WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.    http://bip.malopolska.pl/spproszowice/Article/get/id,1153132.html