Skład osobowy

Rada Gminy Pałecznica kadencji 2018-2023

 

Adam Baran – Przewodniczący Rady

Małgorzata Bujak – Wiceprzewodnicząca Rady

Czesław Zawada – Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Grądek

Marcin Gudowski

Stanisław Gryszówka

Józef Stefańczyk

Jan Głuszczyk

Piotr Zys

Halina Nowak

Marcin Deka

Artur Czekaj

Andrzej Domagała

Grzegorz Gaweł

Lesław Jędrych