Radość z narodzenia Pana Jezusa

Święta Bożego Narodzenia gromadzą i jednoczą rodzinę, umacniają zdrowe więzi. Są wspaniałą okazją do pokonywania wszelkich złości, wzajemnego przebaczania i podjęcia starań dla lepszego budowania wspólnoty rodzinnej. Dobrze przeżyte święta stają się doświadczeniem i bogactwem całej rodziny. Tym szczególnym czasem za którym się tęskni, do którego się powraca i który chce się ponawiać. Umacnianiu więzi rodzinnych służy własne wypracowanie pewnych tradycji i korzystanie z bogatego skarbca zwyczajów świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj stawiania w domu przystrojonej choinki trafił do Polski w XIX w. To wieczne zielone drzewko symbolizuje rajskie drzewo życia. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem. Jest to znak duchowej wdzięczności i miłości.

W ostatnich latach stół wigilijny wzbogacił się o nowy element – jest nim świeca Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom, która symbolizuje światło Chrystusa. Płomień wigilijnej świecy rozprasza ciemności smutku i jest światłem rodzącego się Chrystusa. Puste miejsce przy stole to piękna tradycja, która nawiązuje do pamięci nieobecnych członków rodziny, którzy odeszli do wieczności. Jest także wyrazem solidarności z wszystkimi ludźmi, spędzającymi święta samotnie. Siano i słoma przypominają ubóstwo Świętej Rodziny i fakt, że nowonarodzony Jezus został położony w żłobie.

Pieśni oparte na biblijnych opisach narodzin Jezusa, pokłony pasterzy i mędrców nazywamy kolędami. Są one swoistym wykładem teologii przyjścia na świat Syna Bożego.

A zatem niech święta Bożego Narodzenia zgromadzą i jednoczą polską rodzinę. Aby jednak jak najlepiej spędzić ten świąteczny czas potrzebne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie, ale i właściwe przeżywanie. Tak dużo zależy od nas, którzy tę atmosferę tworzymy, obdarzając się wzajemnym pokojem, pojednaniem i próbą codziennego sobie przebaczania. Warto zatem poczynić wysiłek mądrego przygotowania, by święta przeżywać w jedności z Bogiem i rodziną. Dobrych Świąt!

 

 

Skalbmierz, 25 grudnia 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga