RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dla Mieszkańców Gminy Pałecznica dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica