Raport z konsultacji społecznych – Otwartych warsztatów konsultacyjnych

Raport z konsultacji społecznych – Otwartych warsztatów konsultacyjnych w sprawie planowanej realizacji projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dnia 26.05.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w których wzięli udział mieszkańcy Gminy Pałecznica, przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji Gminy Pałecznica oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Pałecznica.

Podczas konsultacji mieszkańcy zabrali głos na temat planowanej przez gminę inwestycji – Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica, które ma pełnić funkcje Kulturalno-Sportowo-Rehabilitacyjne/Ogólnorozwojowe. Mieszkańcy wyrazili swoją aprobatę. Zadawali pytania dotyczące dostępności dla mieszkańców gminy oraz gmin ościennych. Poruszone zostały kwestie dotyczące zasad funkcjonowania obiektu,terminu realizacji zadania, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podjęto dyskusje na temat sposobu wykorzystania obiektu – szczegółowo przeanalizowano każdy z zaproponowanych pomysłów. Padały propozycje organizacji koncertów, warsztatów tematycznych, kursów tańca, organizacji zawodów sportowych, występów artystycznych itp. Mieszkańcy podjęli również dyskusję na temat możliwości rozwojowych i likwidacji barier społecznych jakie niesie za sobą realizacja tego zadania.

W spotkaniu uczestniczyło 56 osób.

 

 

 

Obraz1