Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych!

UWAGA RODZICE!

W sekretariacie szkoły
od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

trwają zapisy dzieci
do klas I i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2016/2017

 

 

Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:

w 2009 r. (siedmiolatki)

  • którym na wniosek rodziców w szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
  • którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r.;
  • które na wniosek rodziców (złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 r.) będą kontynuować naukę  w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 – dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej  w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki (w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego, jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego  2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I albo będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego we wskazanych oddziałach przedszkolnych);

w 2010 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako  sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej, jeżeli:

  • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

albo

  • nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci od 3 roku życia (ukończone 3 lata do dnia 1 września 2017 r.).


Uwaga!

Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy II

Do klasy II zapisujemy dzieci urodzone:

  •  W I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, a które na wniosek rodziców (złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 r.) będą kontynuować naukę w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy I, oddziału przedszkolnego lub ponownego zapisania dziecka do klasy II znajdują się w sekretariacie szkoły, szkołach filialnych oraz na stronie internetowej szkoły www.zsp.interakcja.info