Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego

INFORMACJA O REKRUTACJI

W dniu 02.08.2021 r. rozpocznie się rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do
Placówki Wsparcia Dziennego. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać do
dnia 13.08.2021 r. w Urzędzie Gminy Pałecznica (Sekretariat) przy ul. Św. Jakuba 11,
32-109 Pałecznica lub w Biurze Projektu przy ul. Strażackiej 5/1, 32-109 Pałecznica
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: parafia@palecznica.pl