Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy ogłasza konkurs na logo szkoły

szk1szk2