Relikwie Krzyża Świętego

W kalendarzu liturgicznym na dzień 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 70 po narodzeniu Chrystusa Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i zupełnie zburzona. W tym czasie miały miejsce wielkie prześladowania chrześcijan, trwające prawie 300 lat. Miejsca święte zostały dosłownie zasypane gruzem, grota narodzenia i grób Jezusa. Na ich miejscu cesarz wzniósł posągi bóstw rzymskich. Dopiero po zrównaniu chrześcijaństwa z innymi wyznaniami Cesarstwa rzymskiego matka cesarza Konstantyna św. Helena przybywa do Jerozolimy, by tym miejscom przywrócić należny szacunek i funkcję. Cesarzowa nakazał też szukać krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Poszukiwania krzyża zakończyły się pomyślnie. Najczęściej podaje się datę 14 września 330 roku. W związku z tym wydarzeniem zbudowano na Golgocie dwie bazyliki – Męczenników i Zmartwychwstania. W Kościele od początku istniał i trwa kult relikwii. Najcenniejsze są dla nas te, które są związane z życiem Jezusa z Nazaretu. Są one dla nas pamiątką, namacalnym dowodem jego życia pośród nas.

Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda cząstka krzyża, drzewa, po którym spływała krew Chrystusa doznawała zawsze szczególnej czci. Dla nas – mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest bliskie i znane Sanktuarium Krzyża Świętego w Górach świętokrzyskich. To szczególne miejsce możemy nawiedzać z możliwością ucałowania relikwii Krzyża Świętego. Zachęcam do jesiennej wycieczki, pielgrzymki, by nawiedzić jedno z najstarszych miejsc kultu chrześcijańskiego i oddać hołd Krzyżowi.

 

Skalbmierz, 14 września 2014 rok                                                 Ks. Marian Fatyga