Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w Gminie Pałecznica

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej