Sanatorium dla rolników KRUS INFORMACJA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca rolników do korzystania z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej . Z rehabilitacji realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym.
Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
  2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdorazowo świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Zachęcamy rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej, a wszelkich niezbędnych informacji udzielamy w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w Miechowie.

Do wniosku o rehabilitację są niezbędne aktualne badania (skierowanie może wydać lekarz rodzinny):

– mocz, morfologia , OB. , EKG, RTG płuc (opis)