Specjalistyczne poradnictwo w czasie trwania epidemii