Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców

Dnia 21 marca w Domu Kultury w Pałecznicy odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców. Tematem spotkania było omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Pałecznica dofinansowania na wymianę starego pieca na nowy piec 5 generacji.

Osoby, które chcą skorzystać z dotacji muszą skontaktować się z Sołtysem bądź Radnym swojej miejscowości do 26.03.2017r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

1 2 3 4 5