Spotkanie Opłatkowe jednostek OSP z terenu Gminy Pałecznica

Prezes Zarządu Gminnego OSP – Marcin Gaweł oraz Komendant Gminny – Henryk Porębski, zapraszają wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Pałecznica na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w remizie OSP Pałecznica w dniu 8 stycznie 2017 r.

Program spotkania:
11:30 – zbiórka przy remizie w przemarsza do Kościoła w Pałecznicy na Mszę Świętą o godzinie 12:00.
13:00 – powrót do remizy i spotkanie opłatkowe.

Na spotkanie zostali zaproszeni goście;
– st. bryg. mgr inż. Robert Ogrodnik – Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach,
– st. kpt. mgr inż. Zbigniew Kwinta – Dowódca JRG w Proszowicach
– Zbigniew Kacała – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach
– Krzysztof Kowalski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowciach
– Adam Domagała – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Miechowie
– Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

– Grzegorz Pióro – Starosta Powiatu Proszowickiego

– Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego

-Edward Siarka – Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Małopolsce

– Piotr Janczyk – Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego
– Elżbieta Grela – Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego
– Grzegorz Wądek – Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica
– Joanna Hałat-Majka – Wicewójt Gminy Pałecznica
– Karolina Wądek – Radna Powiatu Proszowickiego.