Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Na obszarze całego kraju wprowadzony zostaje pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Zarządzenie podpisał Prezes Rady Ministrów.

Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 15 lutego 2022 r. (od godz.23.59) do poniedziałku 28 lutego 2022 r. (do  godziny 23:59).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji  o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp