Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy w Kościele Katolickim Światowy Dzień Chorego. W naszym świecie liczą się przede wszystkim jednostki najsilniejsze, które sobie radzą w życiu bez niczyjej pomocy – często ludzi chorych i niepełnosprawnych odrzuca się lub eliminuje z życia.

„Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską” – te słowa znajdują się w ogłoszonym orędziu Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego. Jego tematem są słowa: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”. Jest to fragment Ewangelii św. Mateusza, w którym Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12) oraz przestrzega przed niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie. Przedstawia także wzór zachowania całkowicie przeciwnego obłudzie. Proponuje, aby się zatrzymać, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego cierpienie i zatroszczyć się o niego.

Nasza chrześcijańska wrażliwość w szczególny sposób winna być ukierunkowana na osoby chore, niepełnosprawne. Nikogo nie można traktować jak jakiejś zbędnej rzeczy, z którą jest tylko kłopot, a już szczególnie tych, którzy są chorzy i potrzebują pomocy. Św. Jan Paweł II tak wołał podczas Światowego Dnia Chorego 11 lutego 1994 roku: „Na wzór dobrego Samarytanina pomagacie i służycie chorym i cierpiącym, szanując  w nich godność osoby, a oczami wiary dostrzegając  w nich obecność Jezusa cierpiącego. Strzeżcie się obojętności, która może wynikać z przyzwyczajenia. Odnawiajcie codziennie postanowienie bycia braćmi i siostrami wszystkich bez żadnej różnicy. Swoją niezastąpioną praca zawodową, wykonywaną w ramach dobrze zorganizowanych struktur wkładajcie serce, które jedynie jest zdolne nadać im ludzkie oblicze”. Każdy z nas zatem winien traktować każdą osobę z godnością. Postawmy sobie pytanie czy potrafię dostrzec godność osoby niepełnosprawnej, upośledzonej. Przykazanie miłości oznacza szacunek dla drugiej osoby.

Dziś w epoce pandemii, kiedy  przeżywamy  Światowy Dzień Chorego szczególnie mamy zwrócić uwagę na dostrzeganie człowieczeństwa w człowieku. Bo najważniejsza wartością jest wartość życia ludzkiego i wartość każdej osoby jako takiej, nie ważne czy jest w pełni zdrowa czy też nie. Potrzeba wzajemnego szacunku realizuje się najpiękniej w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Skalbmierz,  7 lutego 2021 rok

Ks. Marian Fatyga