Taryfy

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.25.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. została zatwierdzona taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Pałecznica na okres 3 lat.

Ceny jak w załączniku obowiązują w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia  16 maja 2021 r.

Załącznik