TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.                           Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

JEDEN, BEZPŁATNY NUMER DLA CAŁEJ POLSKI !!!

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarską w formie telekonsultacji

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 • e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim..

W ramach TP można skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/