Terminy odbioru odpadów

Z uwagi na zmianę firmy odbierającej odpady uległy zmianie terminy odbioru dla poszczególnych miejscowości:

ODPADY ZMIESZANE

Bolów, Czuszów, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pieczonogi, Solcza, Winiary – 6 listopada (bez zmian)

Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice, Sudołek – 9 listopada – piątek

ODPADY SEGREGOWANE

We wszystkich miejscowościach gminy Pałecznica odpady zostaną odebrane 30 listopada – piątek

Ponadto w związku ze znacznym przesunięciem terminu odbioru odpadów segregowanych informujemy, że w dniach odbioru odpadów zmieszanych tj. 6 i 9 listopada od pracowników obsługujących samochód do zbiórki odpadów będzie można odebrać dodatkowe worki na odpady segregowane.