Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r.


Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach oraz Komendą Powiatową Policji w Proszowicach w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r. zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z kompleksowej pomocy specjalistów m.in.: psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, prawnika, kuratora sądowego, policji oraz pracownika socjalnego.

Dyżury specjalistów odbywać się będą w budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (sala obrad na parterze), (godziny wyznaczone w harmonogramie-załacznik).

Dzięki zaangażowaniu się przedstawicieli różnych instytucji – Sądu, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MGOPS oraz PCPR oferowane wsparcie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Osoby dotknięte przestępstwem będą mogły uzyskać informacje z wielu źródeł na temat możliwości poradzenia sobie z problemem.

harmonogram