Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach przypomina o udogodnienia dla rolników, którzy  zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r.

Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIA MOŻNA PRZESŁAĆ POCZTĄ DO DNIA 14 MARCA 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Wzór Oświadczenia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2018.pdf

komunikat_oświadczenie-1