UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTCE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZUSZOWIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 30 grudnia 2021 r. w budynku Centrum Kultury w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Czuszów  wyposażenia i sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 18 października  2021 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Pałecznica zakupiła wyposażenie i sprzęt ratownictwa. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 377 342,46 zł, wkład własny z budżetu gminy do projektu wyniósł 3 811,54 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Na mocy podpisanej umowy przekazano jednostce OSP Czuszów zakupione wyposażenie i sprzęt ratowniczy.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Pałecznica realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

btr