Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

W dniu 28 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Po raz pierwszy rozdano świadectwa przy licznym udziale rodziców, całej społeczności szkolnej, Wójta Gminy Marcina Gawła. Dyrektor Szkoły Czesław Dołęga podziękował za cały rok pracy uczniom, nauczycielom i rodzicom i życzył dobrego wypoczynku na wakacje. W pierwszej klasie ukończyło naukę 67 uczniów, z tego promocję do klasy drugiej uzyskało 66 uczniów, w tym 30 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Uczniowie, którzy w ciągu roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce otrzymali z rąk dyrektora i swych nauczycieli, świadectwa „z paskiem”, oraz pamiątkowe upominki.