Urząd Gminy w Pałecznicy informuje, iż od stycznia 2016 roku zmienia się harmonogram wywozu odpadów. O nowych terminach poinformujemy niezwłocznie po ustaleniu nowego harmonogramu.