UWAGA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego w formie elektronicznej za pośrednictwem  platformy e-PUAP. 

Wniosek należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski przesłane na adres e-mail, nie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą rozpatrywane.