UWAGA !!! Rozpoczynamy zapisy na realizację nowego projektu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Pałecznica zawiadamia, iż rozpoczęły się zapisy do nowego projektu, w ramach którego będą budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.06.2016 r. Osoby zainteresowane muszą uiścić na rzecz ochrony środowiska wstępną darowiznę w wysokości 500 złotych zgodnie z decyzją Rady Gminy Pałecznica.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Z-cą Wójta Panią Joanną Hałat – Majka  nr tel . 41 38 48 037