UWAGA !!! Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz popiołu paleniskowego

odpady1