Uwaga- Zgłaszanie szkód powodziowych w uprawach

Urząd Gminy w Pałecznicy informuje ,ze  po  niedzielnej  nawałnicy jak przeszła  przez teren powiatu proszowickiego w tym  i gm.  Pałecznica  w  gospodarstwach  w których  zniszczone zostały  uprawy  ( znacznie –  co najmniej  30%  całego  gospodarstwa) rolnicy  mogą  składać  wnioski  na   obowiązujących  drukach.( w zał)

Wnioski producentów rolnych przyjmowane są w 2-óch egzemplarzach w Urzędzie Gminy Pałecznica do dnia 3.08.2015., tj. w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Pałecznica pok. 9, strona internetowa:www.palecznica.pl lub u sołtysa.

 

 


 

 

Termin i miejsce składania wniosków:

do dnia 3  sierpnia 2015rr. włącznie do Urzędu Gminy Pałecznica   (dziennik podawczy.)

Załącznik nr I- Wniosek rolnika 2015

Załacznik nr II wniosek rolnika część dot upraw i budynków