Uwaga!!! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie Gminy Pałecznica!

HAR PO ZM