UWAGA ! ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

MIESZKAŃCY GMINY PAŁECZNICA

Uprzejmie informujemy,że w dniu 31 grudnia 2012 rok weszła w życie ustawa z dnia 07 grudnia 2012r o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . z 2012 r.,poz.1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich ,obywateli UE,obywateli państwa EFTA,stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy, likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, likwidację obowiązku właścicieli ,dozorców,administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy ,weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników, wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych obywateli polskich,UE,EFTA stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu,obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy