Uzdrawiająca moc wiary – 11 lutego Światowy Dzień Chorego

Częstymi intencjami modlitw jest pragnienie odzyskania zdrowia przez wszystkich wierzących w Boga. Pan Bóg zawsze odpowiada na ludzkie wezwania, ale zazwyczaj w odmienny sposób od naszych ziemskich, ograniczonych wyobrażeń. 11 lutego przypada kolejny Światowy Dzień Chorego ustanowiony jeszcze przez papieża – św. Jana Pawła II.

Choroba jest częścią ludzkiego życia. Wielu chorych i cierpiących musi rezygnować z licznych aktywności, zainteresowań i aspiracji. Dla niektórych taka sytuacja jest trudna do zniesienia. Popadają w depresję, odczuwają żal, nawet złość, gdy ciało odmawia im posłuszeństwa. Dla wielu chorych i cierpiących ta droga jest często okazją do pojednania z Bogiem, pogłębienia życia duchowego. Poprzez chorobę odnajdują w sobie nowe siły, z których istnienia wcześniej nie zdawali sobie sprawy.

Papież Franciszek tak mówił: „Jezus, który przyszedł na świat, aby głosić i realizowaną zbawienie całego człowieka, okazuje szczególne upodobanie do tych, którzy są zranieni na ciele i na duszy: ubogich, grzeszników, opętanych, chorych, zepchniętych na margines. W ten sposób okazuje się on lekarzem, zarówno dusz jak i ciał – Miłosiernym Samarytaninem człowieka”.

Podczas Światowego Dnia Chorego wszyscy wierzący są zaproszeni do modlitwy o Boże łaski dla osób przykutych do swoich łóżek, obolałych i zrezygnowanych, by na ile to możliwe ich stan zdrowia uległ poprawie, by zaznali ulgi w chwilach wzmożonego bólu i zwątpienia. Wszystkim chorym i cierpiącym w zmaganiach towarzyszą troskliwi lekarze, pracownicy służby zdrowia, bliscy i opiekunowie. W Kościele powszechnym przeżywamy jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Potrzeba wszystkim także i zdrowym uświadomienia sobie, że na każdego zdrowego może przyjść choroba i cierpienie. Spośród wielu rodzin, w których żyjemy, mogliśmy doznać braterskiej miłości – okazujmy ją wobec chorych, samotnych i potrzebujących. Empatia to taka piękna cecha, o której przypomina nam szczególnie Światowy Dzień Chorego.

 

Skalbmierz, 14 lutego 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga