VII Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych

rajd 2014 n