Warsztaty konsultacyjne – OTWARTE WARSZTATY KONSULTACYJNE

Wójt Gminy Pałecznica zaprasza mieszkańców Gminy Pałecznica na konsultacje społeczne – OTWARTE WARSZTATY KONSULTACYJNE w sprawie planowanej realizacji projektu  pn. „Centrum Rozwoju Społecznego” w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin i miejsce spotkania: 26 maja 2017r. godz. 16.00, Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica przy ul. Strażackiej 3.