Ważna informacja dla Mieszkańców

Ważna informacja dla Mieszkańców planujących załatwiać sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy w Pałecznicy  takie jak: złożenie wniosku o dowód osobisty, zameldowanie, wymeldowanie, sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego.

Od 2 marca mogą wystąpić drobne trudności, spowodowane zmianą systemu informatycznego. Zrobimy wszystko, aby Państwo byli obsługiwani na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. Mamy jednak prośbę, aby sprawy mniej pilne załatwiać za kilka dni.
Możliwe utrudnienia są związane z uruchomionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 1 marca 2015 roku ogólnopolskim System Rejestru Państwowych, czyli centralną w pełni zintegrowana oraz dostępna on-line bazą danych przetwarzającą najważniejsze dane obywateli Polski. W jej skład będą wchodziły takie bazy danych jak: PESEL, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH, BAZA URZĘDU STANU CYWILNEGO.

Uruchomienie nowego systemu informatycznego może spowodować jednak – przynajmniej przez pierwsze kilkanaście dni – wydłużenie czasu obsługi Interesantów. Baza USC będzie bowiem pusta, a urzędnicy w całej Polsce będą ją dopiero sukcesywnie zapełniać. Może się okazać, że odpisy aktów nie będą już wydawane tak jak obecnie – od ręki i na dokument trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Istnieje również ryzyko, że w ciągu pierwszych dni serwery i inne elementy nowej sieci nie będą pracowały zgodnie z założeniami informatyków i to również będzie wydłużało czas obsługi Interesantów.

Zapewniamy, że nawet w przypadku pojawienia się problemów z obsługą nowej ogólnopolskiej aplikacji Mieszkańcy i tak będą obsługiwani. Jednak od razy zwracamy się z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość dla pracowników.