WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Proszowichach ogłosiła nabór „wniosków klęskowych z 2021r.” 
Wszystkie osoby poszkodowane  mogą skałdać wnioski w terminie od 16 do 30 czerwca 2022r.  w biurze Agencji w Proszowicach.