Wójt Gminy Pałecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. budownictwa, budowy dróg i inwestycji w Urzędzie Gminy Pałecznica!

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1585152,zarzadzenie-wojta-gminy-palecznica-w-sprawie-wszczecia-procedury-naboru-na-wolne-stanowisko-ds-budow.html?fbclid=IwAR2iQ0f_UxAQK0ae2eW3xFbpoO4K4kGalUYg_XlNry1T_6cTfPYcv4LhUlI