Wolontariusze wciąż w cenie

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc,angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeachi schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych.To wolontariusze.

Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć, czym jest wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie – jednym kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją,opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach.Dla innych wolontariat to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać wyróżniki pracy wolontarystycznej.

W te lutowe, długie wieczory, warto pomyśleć czy potrafię ofiarować swój czas dla ludzi chorych, samotnych i opuszczonych. Czas rozejrzeć się czy wokół mnie wśród znajomych, sąsiadów, najbliższych nie ma tych, którzy czekają na moje dobre słowo, poświęcenie czasu, życzliwy uśmiech.

Wolontariusz to słowo dziś bardzo popularne, które zobowiązuje do dzielenia się sobą z innymi. Jesteś wolontariuszem kiedy z potrzeby serca ofiarujesz swój czas innym nie czerpiąc z tego korzyści materialnych. To przebywanie z drugim człowiekiem, rozmowa, pomoc sprawia, że możesz ubogacić swoje wnętrze. Zachęcam, dołącz do grona milionów wolontariuszy, którzy czynią miłość z potrzeby serca. Rozejrzyj sie w swoim środowisku i w tym trudnym czasie epidemii , możesz  przyjść z pomocą potrzebującym .Odwagi.

Skalbmierz, 13 lutego 2022 rok

Ks. Marian Fatyga