Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy

poszukuje  wolontariuszy do realizacji projektu ˝WSPIERAJ SENIORA˝

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy  w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia  polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior).

Osoby, które są zainteresowane wolontariatem w projekcie mogą się zarejestrować na stronie internetowej programu https://wspierajseniora.pl lub skontaktować się z tut. Ośrodkiem pod adresem email gops@palecznica.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 38 48 234. Zapraszamy do współpracy