Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie: ”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie aktywizacji zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoby chętne, które chciałyby podjąć pracę i utrzymać bądź uzyskać niezależność finansową.

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych:

  • chorujących psychicznie bądź z upośledzeniem umysłowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 01-U lub 02-P,
  • jeśli w orzeczeniu widnieje inny symbol, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę psychiczną bądź opinia psychologiczna wskazująca na upośledzenie umysłowe,
  • w wieku pomiędzy 15 a 64 lata,
  • posiadających status osób nieaktywnych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, i nie pracujących zawodowo),
  • zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego lub wielickiego.

Co w projekcie można zyskać:

  • spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, pracującymi indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu,
  • grupowe warsztaty psychospołeczne i aktywnego poszukiwania pracy,
  • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania czyli planu aktywności zawodowej,
  • możliwość kursu, szkolenia, stażu,
  • indywidualną pomoc trenera pracy w poszukiwaniu ofert pracy, w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, w podpisaniu dokumentów związanych z procesem zatrudnienia oraz w przyuczeniu do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego z biurem projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków

tel. 12 341 46 43, 797 700 202

e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

www.aktywzacjazawodowa.ognisko.org.pl

foto