Wymiana kotłów – nabór wniosków

Gmina Pałecznica ogłasza nabór na wymianę starych kotłów węglowych na niskoemisyjne kotły na biomasę (pellet) w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″

 Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest termomodernizacja budynku.

Działanie obejmuje demontaż i utylizację starego pieca i montaż na jego miejsce nowego wysokosprawnego urządzenia spełniającego wymagania projektu.

Kwota dofinansowania do nowych urządzeń przewidziana w tym działaniu wynosi:

– 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
– 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie)   wyznaczonej w ocenie,
– 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
– 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł.

Przedmiotem działania jest również wykonanie wymaganych zaleceniami audytora energetycznego prac związanych z przystosowaniem istniejącej instalacji centralnego ogrzewania do współpracy z nowym urządzeniem grzewczym, jeśli takowe zostały wskazane w przeprowadzonej ocenie budynku. 
Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania może wynieść maksymalnie do 6 000,00. zł.

Liczba kotłów na pellet jest ograniczona (tylko 18 szt) !

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Pamiętaj, że na wymianę starych pieców zostało już nie wiele czasu!
Więcej informacji pod numerem tel. 41 38 48 037 wew. 33
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopeć