WYMIEŃ STARY KOCIOŁ, SKORZYSTAJ Z DOTACJI!

W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pałecznica dotyczącym udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pałecznica, Wójt Gminy Pałecznica ogłasza nabór na wnioski do kolejnej edycji Programu.

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła wynosi 55 %.

Nabór otwarty w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Więcej informacji: Ekodoradca Magdalena Kopeć nr tel. (41) 38 48 037 wew.11 –  lub w Urzędzie Gminy Pałecznica.